Vision Infran hallitus on vahvasti mukana yrityksen tulevaisuuden rakentamisessa

Vision Infran hallitus pyrkii kehittämään yhtiötä, mahdollistamaan operatiivisen johdon työn sekä laajentamaan verkostoa. Tämä mahdollistuu hallituksen jäsenten osaamisella ja kokemuksella, jota löytyy niin infra-alaan, yrittämiseen kuin talouteenkin liittyen.

Hallituksen työskentely on Visionilla käynnistetty pian yrityksen perustamisen jälkeen. Kaksi yrityksen perustajajäsentä, Teemu Jokinen sekä Marko Männynsalo, ovat kuuluneet hallitukseen alusta alkaen.

“Olen itse työskennellyt maanrakennusalalla 15-vuotiaasta lähtien ja nykyään olen perheyrityksemme omistaja sekä toimitusjohtaja. Minulla heräsi ajatus Visionin kaltaisen yrityksen tarpeesta markkinoilla, koska koin alan yrittäjänä, että urakkatarjousten vaatimusten kasvu haastoi etenkin pienempiä yrityksiä. Kerroin ideastani Markolle ja siitä se oikeastaan lähti, kun saatiin mukaan myös Toni Hakala ja Eetu Mustonen”, kuvailee Jokinen.

Vision Infran hallituksen puheenjohtaja Jukka Luoma pitää päätöstä hallitustyön käynnistämisestä yrityksen alkumetreillä arvokkaana:

“Visionin perustajajäsenillä on ollut huikean hyvä ajatus ja toimintamalli, jolla he lähtivät alusta asti rakentamaan hallitustyöskentelyä ja viemään sitä eteenpäin. Moni yritys jatkaa ehkä liiankin pitkään yrittäjäkärki edellä hakematta sitä hyötyä, joka hallituksesta voi parhaimmillaan olla.”

Kuvassa Vision Infran hallitus: Marko Männynsalo (vas.), Teemu Jokinen (kesk.) ja Jukka Luoma.

Visionin hallituksessa on monipuolista osaamista, jota halutaan yhä edelleen kasvattaa

Vision Infran hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kolme ammattilaista, joista jokaisella on sellaista osaamista, josta koko Visionin hallitus hyötyy.

“Minun antini substanssipuolella on vesihuoltoalan osaaminen, koska sitä olen ikäni tehnyt konsulttina ja tilaajaorganisaatioissa. Pystyn sitä kautta tuomaan näkemystä siihen, mitä tilaaja haluaa urakointiyrityksiltä. Olen pystynyt myös hyödyntämään 20 vuoden aikana keräämiäni verkostoja”, kertoo Männynsalo.

Infra-alan yrittäjänä Jokinen puolestaan tuo hallitukseen vahvaa toimialaosaamista:

“Olen toiminut infra-alalla koko ikäni ja pyrin tuomaan hallituksen työskentelyyn jatkuvasti ajantasaista tietoa kentältä. Tuon osaltani myös yrityksen omistajien tahtotilan ja strategian esille.”

Koska Visionin hallitukseen kaivattiin ensimmäisten hallitusvuosien jälkeen ulkopuolista näkemystä ja osaamista, on 25 vuotta talousalalla työskennelleellä ollut Luomalla annettavaa:

“Hallituksen puheenjohtajana kannan vastuun hallitustyöskentelystä ja kokonaistekemisestä, jotta hallitus kykenee edistämään haluttuja asioita. Visionin hallitustyöskentely on ollut melko intensiivistä ja olen paitsi johtanut yhteistä tekemistä, ollut myös toimitusjohtajan sparrauskaveri.”

Luoman mukaan Vision Infran hallituksessa on hyvää ja oikeanlaista osaamista, mutta hallitusta haluttaisiin täydentää oikeilla henkilöillä ja tuoda siten lisää erilaista osaamista työskentelyyn. Myös Jokinen ja Männynsalo uskovat, että ulkopuolisesta näkökulmasta olisi hyötyä.

Kohti ohjaavaa ja kehittävää hallitustyöskentelyä

Visionin hallituksen tahtotilana on katsoa vahvasti eteenpäin, mutta kuitenkin muistaa, mistä on lähdetty ja mihin pisteeseen jo päästy. Hallituksen rooli on ennen kaikkea kehittää koko Vision Infran toimintaa ja varmistaa strategian toteutuminen, jotta kasvu mahdollistetaan.

“Visionin perustamisen jälkeen hallitus oli tietyllä tavalla hyvin valvova ja valmisteleva taho. Nyt keskittyminen on siirtynyt enemmän yrityksen tulevaisuuden rakentamiseen ja ollaankin siirtymässä enemmän valvovasta hallituksesta ohjaavan ja kehittävän hallituksen suuntaan”, kertoo Männynsalo.

Myös Jokinen näkee Visionin vahvana ja kehittyvänä yrityksenä ja uskoo, että tulevaisuudessa yritys pystyy yhä parantamaan ja kehittämään toimintaansa:

“Ollaan kehitytty jo valtavasti onnistuneiden rekryjen ansiosta. Esimerkiksi Jukan mukaantulo hallitukseen on tehnyt hallitustyöskentelystä ammattimaisempaa ja tuonut talouden saralle paljon osaamista. Ja viime vuonna aloittanut toimitusjohtajamme Simo Pynnönen on vastannut huutoon operatiivisella tasolla viemällä tekemistä uudelle tasolle.”

Vision Infran tulevaisuus on kiinni ihmisistä

Luoma uskoo, että Visionin tulevaisuus on hyvin positiivinen – esimerkiksi vesisaneerauksessa riittää paljon työtä, johon yrityksellä on runsaasti osaamista. Luoman mukaan Visionin tiimi eli Visioncrew on täynnä huippuosaajia, joten osaamisesta onnistuminen ei voi jäädä kiinni:

“Se porukka pystyy toteuttamaan huikeita hommia. Meillä on oikeanlaista osaamista ja selkeä päämäärä, jota kohti mennään.”

“Visionin onnistuminen nyt ja tulevaisuudessa on kiinni ihmisistä. On onni, kun on löydetty tällaista porukkaa, jossa on hyvä henki, joka ruokkii itse itseään. Me panostetaan koneiden ja laitteiden sijaan ihmisiin ja siihen, että pystytään olemaan hyvä ja välittävä työpaikka, joka tarjoaa myös haasteita ja kasvun paikkoja”, kiteyttää Männynsalo.

Jokinen haluaa, että Vision pysyy myös yrityksenä, johon ihmisten on myös helppo ottaa yhteyttä:

“Tavoitteenamme onkin olla halutuin kumppani sekä tilaajien että yhteistyökumppanien joukossa. Meihin ja minuunkin voi olla aina yhteydessä, mikäli haluaa jutella alan asioista.”

Vision Infran hallituksen yhteystiedot:

Jukka Luoma
040 074 4746
jukka.luoma@visioninfra.fi

Teemu Jokinen
044 524 8888
teemu.jokinen@visioninfra.fi

Marko Männynsalo
040 047 0676
marko.mannynsalo@visioninfra.fi

Jaa artikkeli

Kaipaatko kokenutta ja rohkeaa kumppania infra-alan hankkeeseen?

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää.

Lue lisää aiheesta