Uutta tekemisen kulttuuria infra-alalle

Vision Infra oli mukana toukokuun lopussa Tampereella järjestetyssä infra-alan tulevaisuuden ammattilaisille suunnatussa perehdytyspäivässä. Yhteisperehdytyksellä haluttiin edistää vuoropuhelua ja ymmärrystä hankkeen eri osapuolten välillä. Mitä paremmin infra-alan toimijat ymmärtävät toisiaan, sen menestyksekkäämpiä urakoita on mahdollista viedä maaliin. Tämä ymmärrys saavutetaan vain avaamalla urakan sisältämät roolit sekä asiat, jotka ovat tärkeimpiä jokaisessa roolissa onnistumisen kannalta.  Perehdytyspäivän yhtenä […]

Uutta tekemisen kulttuuria infra-alalle Read More »