Infrarakentaminen

Uutta tekemisen kulttuuria infra-alalle

Vision Infra oli mukana toukokuun lopussa Tampereella järjestetyssä infra-alan tulevaisuuden ammattilaisille suunnatussa perehdytyspäivässä. Yhteisperehdytyksellä haluttiin edistää vuoropuhelua ja ymmärrystä hankkeen eri osapuolten välillä. Mitä paremmin infra-alan toimijat ymmärtävät toisiaan, sen menestyksekkäämpiä urakoita on mahdollista viedä maaliin. Tämä ymmärrys saavutetaan vain avaamalla urakan sisältämät roolit sekä asiat, jotka ovat tärkeimpiä jokaisessa roolissa onnistumisen kannalta.  Perehdytyspäivän yhtenä […]

Uutta tekemisen kulttuuria infra-alalle Read More »

Työmaakymppi on työnjohdon luottopelaaja

Infra-asentajat tunnetaan Vision Infran arjessa myös työmaakymppeinä. Työmaakympit toimivat työnjohdon luottopelaajina, ovat vahva osa työmaa-arkea ja vaikuttavat positiivisesti urakoiden lopputuloksiin. Vision Infran toimintamalli pohjautuu vahvaan läsnäoloon työmailla. Urakkakohtaiset tiimit varmistavat, että työmaat edistyvät suunnitelman mukaan ja valmistuvat ajallaan. Työnjohdon lisäksi Visionin työmailla on mukana usein myös infra-asentaja eli työmaakymppi, joka osallistuu työn tekemiseen yhdessä aliurakoitsijoiden

Työmaakymppi on työnjohdon luottopelaaja Read More »

RALA-sertifiointi määrittää infra-alan standardeja

RALA on merkittävässä roolissa määrittämässä koko rakennusalan standardeja ja työn laatua. Vision Infralle RALA-arviointiraportti antaa tärkeää tietoa yrityksen kehittymisestä. Rakentamisen Laatu RALA ry edistää osaltaan rakennusalan läpinäkyvyyttä ja reilua kilpailuttamista sekä jakaa ratkaisuja rakentamisen laatuun. RALA-sertifioinnit kertovat sekä yrityksen laadusta että luotettavuudesta ja vuosittainen auditointi auttaa yritystä kehittämään toimintaansa. “RALA määrittää vahvasti infra-alan standardeja. Jos

RALA-sertifiointi määrittää infra-alan standardeja Read More »

“Tehtiin sitä, missä ollaan hyviä” – Vision Infran vuosi 2023

Ennen katseiden kääntämistä lopullisesti alkaneeseen vuoteen on syytä käydä läpi viime vuosi, joka oli Vision Infralle monellakin tapaa mahdollisuus kehittymiseen. “Halusimme saada tekemisen meiningin takaisin ja suunnata keskittyminen projekteihin ja niiden hyvään läpivientiin. Kirkkain ajatus oli oikeastaan se, että ihmiset saisivat itsestään irti parhaan mahdollisen suoritustason. Tehtiin sitä, missä ollaan hyviä”, kiteyttää Vision Infran vuoden

“Tehtiin sitä, missä ollaan hyviä” – Vision Infran vuosi 2023 Read More »

Laatuvaatimukset alalla – miten laatu näkyy Vision Infran urakoissa?

Infra-alan laatuvaatimukset pohjautuvat yleisiin laatuvaatimuksiin ja työmääräyksiin, mutta myös yksilö- ja yritystason referensseillä on suuri rooli urakkakohtaisissa vaatimuksissa. Infrarakentamisen laatuvaatimukset pohjautuvat erilaisiin rakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin, kuten Infra- ja MaaRYLiin. Näissä alan yhdessä sopimissa kirjallisissa kuvauksissa kiteytyvät niin eri toimialojen tekniset vaatimukset kuin hyvän rakennustavan vaatimukset. Erilaisten työohjeiden ohella laatua seurataan tilaajaorganisaatioiden puolelta yritys- ja henkilötasoisilla

Laatuvaatimukset alalla – miten laatu näkyy Vision Infran urakoissa? Read More »