Uutta tekemisen kulttuuria infra-alalle

Vision Infra oli mukana toukokuun lopussa Tampereella järjestetyssä infra-alan tulevaisuuden ammattilaisille suunnatussa perehdytyspäivässä. Yhteisperehdytyksellä haluttiin edistää vuoropuhelua ja ymmärrystä hankkeen eri osapuolten välillä.

Mitä paremmin infra-alan toimijat ymmärtävät toisiaan, sen menestyksekkäämpiä urakoita on mahdollista viedä maaliin. Tämä ymmärrys saavutetaan vain avaamalla urakan sisältämät roolit sekä asiat, jotka ovat tärkeimpiä jokaisessa roolissa onnistumisen kannalta. 

Perehdytyspäivän yhtenä keskeisenä tavoitteena oli kasvattaa ymmärrystä eri roolien eli suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, rakennuttajakonsulttien sekä tilaajien välillä. Seitsemän eri yrityksen voimin järjestettyä tapahtumaa koordinoi rakennetun ympäristön asiantuntijaorganisaatio Welado.

Vision Infran ja Weladon lisäksi perehdytyspäivässä mukana olivat:

  • Infra Ry
  • Tampereen Energia
  • Sitowise
  • Pictue Oy
  • Sihti.

“Infra-alalla perehdyttäminen on jokaisessa urakassa vastuutettu pääurakoitsijalle. Lopputulos on varmasti parempi, jos myös tilaaja, suunnittelija ja valvoja tuovat panoksensa perehdyttämiseen omasta näkökulmastaan. On merkittävää, että jokainen osapuoli ymmärtäisi paremmin hankkeen aikajanaa ja vähintään eri roolien yhteisiä rajapintoja”, toteaa Vision Infran toimitusjohtaja Simo Pynnönen.

Urakoitsijan näkökulmasta hankkeen onnistumisen keskiössä ovat sitoutuminen, muutostilanteiden ennakointi ja viestintä

Perehdytyspäivän tarkoituksena oli opastaa keväällä aloittavat työntekijät ja harjoittelijat sekä teknisen alan opiskelijat rakennusalaan ja erilaisiin projekteihin, joissa kaikkien osapuolten roolien ymmärtäminen on keskeistä. Mitä aikaisemmassa vaiheessa alan tulevat ammattilaiset saavat riittävästi tietoa muiden urakan osapuolten rooleista ja vastuista, sitä sujuvampaa kompleksisessa hankemaailmassa työskentelystä tulee.

“Tällainen tapahtuma on merkittävä, koska infra-ala kaipaa uutta tekemisen kulttuuria, jossa arvostetaan jokaiseen hankkeeseen osallistuvan osaamista sekä roolia ja jokainen pystyy suorittamaan aina oman työnsä parhaalla mahdollisella tavalla”, toteaa Pynnönen.

Vision Infra toi perehdytyspäivään infra-alan urakoitsijan näkökulmaa. Pynnösen mukaan infra-alan hankkeet vaativat onnistuakseen aina hyvää suunnittelua: 

“Kauhalla on vaikea korjata niitä asioita, jotka ovat kynällä jääneet huomioimatta.”

Pynnönen oli jo tapahtumaa suunniteltaessa esittänyt toiveen, että jokainen puhuja nostaisi kolme tärkeintä asiaa, jotka mahdollistavat hankkeen onnistumisen tietyn roolin näkökulmasta katsottuna.

Pynnösen nostamat onnistumisen kulmakivet urakoitsijan näkökulmasta:

  1. Urakan kaikkien osapuolten sitoutuminen/tahto urakan jatkuvaan eteenpäin viemiseen sopimuksen mukaisesti.
  2. ⁠Muutostilanteiden ennakointi ja tarvittaessa reagointi.
  3. ⁠Urakan viestintäsuunnitelma, joka mahdollistaa kaksi edellä mainittua.

Pynnönen haluaa korostaa, että vaikka perehdytyspäivä oli järjestetty yhteistyössä usean organisaation kesken, oli Weladolla merkittävä rooli tapahtuman moottorina:

“Postilaatikolla voi jokainen odottaa, että asioita tapahtuu. Tämä ala kaipaa tällaista aloitteellisuutta ja rohkeutta, jotta saadaan alalle parhaita osaajia ja ympäristö, jossa työskentely sisältää myös sosiaalista turvallisuutta. Ei pitäisi mennä niin, että vain kovapäisimmät selviää.”

Myös Visioncrew:n kesävahvistukset olivat mukana perehdytystilaisuudessa. Heidän fiiliksensä päivästä olivat hyvät ja erityisen hyvin mieleen jäi paneelikeskustelu:

“Paneelikeskustelu oli päivän parasta antia, koska puhuttiin suoraan alan ongelmakohdista ja samalla esitettiin konkreettisia korjaavia toimenpiteitä.”

Jaa artikkeli

Kaipaatko kokenutta ja rohkeaa kumppania infra-alan hankkeeseen?

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää.

Lue lisää aiheesta