Tulevaisuus rakennetaan yhdessä – Vision Infra sai 11 uutta omistajaa

Henkilöstö on Vision Infran tärkein voimavara, joka on tunnistettu yrityksen perustamisesta lähtien. Työntekijöille haluttiin tarjota suunnatun osakeannin muodossa mahdollisuus omistaa osuus yrityksestä, jonka eteen he tekevät joka päivä töitä.

Ei ole liioiteltua todeta, että henkilöstö on Vision Infran merkittävin valtti ja menestymisen avaintekijä. Hyvä yhteishenki ja halu pyrkiä yhdessä eteenpäin on tunnistettu yrityksessä jo kauan, minkä vuoksi Visionilla haluttiin ottaa seuraava askel kohti tulevaisuutta suunnatun osakeannin muodossa.

“Henkilöstö on Vision Infran tärkein voimavara. Olemme asiantuntijaorganisaatio, jonka menestymisen ratkaisee tyytyväinen, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Halusimme tarjota koko henkilöstölle mahdollisuuden omistaa osuus yrityksestä, jonka työmaatakkia he kantavat päivittäin työmaillamme”, sanoo Vision Infran hallituksen jäsen ja yrityksen perustamisessa mukana ollut Marko Männynsalo

Vision Infra toteutti suunnatun osakeannin vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille. Merkintäaika oli käynnissä syys-marraskuun aikana.

“Nyt oli hyvä hetki toteuttaa anti ja osoittaa henkilöstölle, että me arvostamme heistä jokaista ja haluamme tarjota tällaisen mahdollisuuden”, kertoo työpäällikkö ja yrityksen perustajajäsen Eetu Mustonen.

Henkilöstö on Vision Infran menestyksen avaintekijä

Vision Infran arvo muodostuu ihmisistä, jotka työskentelevät yrityksen menestyksen eteen. Henkilökunnan kesken jaettu yrittäjämäinen yhteishenki on ollut vahva koko yrityksen olemassaolon ajan ja antanut Visionin johdolle vahvaa signaalia siitä, että suunnattu osakeanti otettaisiin positiivisesti vastaan.

Ennen toteutumistaan suunnattu osakeanti valmisteltiin huolella ja se julkistettiin koko henkilöstölle järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Henkilöstö otti tiedon osakeannista vastaan hyvin.

“Tämä oli selkeästi positiivinen yllätys henkilöstölle. Usein yritykset voivat puhua suunnatun osakeannin mahdollisuudesta, mutta jättävät sen puheen tasolle. Meidän tapauksessamme anti ulottui jokaiseen työntekijään, koska tiedostamme, että jokaisella on todella iso vaikutus menetykseemme.”
– Eetu Mustonen, työpäällikkö

“Halusimme tällä osakeannilla paitsi motivoida myös palkita työntekijöitä siitä erinomaisella asenteella tehdystä työstä, jonka he ovat yhtiön eteen tehneet sen alkutaipaleella ja kasvussa. Visionin näkökulmasta tämä anti sitouttaa työntekijöitä yritykseen entisestään”, arvioi Männynsalo.

Vahva sitoutuminen vahvistaa tulevaisuutta

Vision Infran omistajaportaalla oli toive, että mahdollisimman moni työntekijä osallistuisi osakeantiin. Visionin johto saikin erittäin positiivisena yllätyksenä vahvan signaalin osakeannin kiinnostavuudesta, sillä loppujen lopuksi kaikki vakituiset työntekijät osallistuivat antiin.

“Hetki osakeannille oli mielestämme oikea, sillä yhtiön strategiatyö oli juuri saatu päätökseen, tulevaisuuden kasvutavoitteet sanoitettu henkilöstölle ja uusi toimitusjohtaja ottanut vetovastuun kuluvan vuoden aikana. Suunnatun annin lopputulos kuvastaa mielestäni hienosti henkilöstön sitoutuneisuutta yritystä ja yhteisiä tavoitteitamme kohtaan, ja on avainasemassa tulevaisuutta ajatellen.”
– Marko Männynsalo, hallituksen jäsen

Vision Infran perusta on yrityksen perustamisesta lähtien rakennettu vahvasti arvojen pohjalta. Koko henkilöstön osallistuminen suunnattuun osakeantiin viestii siitä, että henkilöstö uskoo paitsi yritykseen myös yhdessä rakennettuihin arvoihin. Suunnatun osakeannin myötä jokainen visionlainen pääsee oman uransa ohessa rakentamaan myös koko yrityksen tulevaisuutta.

“Kaikki ovat kauttaaltaan mukana tässä, koska anti kosketti kaikkia työntekijöitä tittelistä riippumatta. Tämä luo hyvän pohjan kasvulle ja kehittymiselle”, kiteyttää Mustonen.

Jaa artikkeli

Kaipaatko kokenutta ja rohkeaa kumppania infra-alan hankkeeseen?

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää.

Lue lisää aiheesta