Välittävä työilmapiiri on kivijalka kasvun rakentamiselle

Vision Infran henkilöstölle toteutettu Työvire-kyselyn tulokset sisälsivät hienoja lukuja, mutta myös hyviä nostoja kehityskohteista. 

Motivoitunut ja osaava henkilöstö on kaiken keskiössä Vision Infran nykyhetkessä sekä tulevaisuudessa. Siksi on merkittävää, että henkilöstön työvirettä ja työyhteisön hyvinvointia seurataan, koska tällöin mahdollisiin ongelmakohtiin pystytään tarttumaan ja tiedetään, mitä osa-alueita on tarpeellista kehittää.

Vision Infran henkilöstö vastasi marraskuussa Työvire-kyselyyn, jolla haluttiin selvittää, millainen tiimin yhteishenki on ja miten se heijastelee yksilöiden päivittäiseen työskentelyyn.

“Oli tärkeä selvittää, tuntuuko työpaikka kaikista sellaiselta, että siellä on hyvä meininki ja oikeasti mukava tehdä töitä”, kiteyttää tutkimuksen taustaa Vision Infran toimitusjohtaja Simo Pynnönen.

Välittävä työilmapiiri on vahva kivijalka yhdessä menestymiselle

Vision Infran henkilöstön eli Visioncrew:n keskimääräinen työvire oli kyselyn mukaan 4,3 eli sanallisesti ilmaistuna erinomainen. Kaikki kyselyn tulokset on esitetty asteikolla 1–5, jossa 1 on heikko tulos ja 5 erinomainen.

“Kyselyssä oli rehellisesti nostettu myös niitä asioita, joissa meillä on kehittämisen varaa. Toki myös omat vahvuudet oli tunnistettu ja ne ovat tärkeitä asioita, mutta on myös tärkeää, että pystytään olemaan itsekriittisiä”, kommentoi Pynnönen tulosta.

Kyselyn tuloksista nousi esiin, että koko henkilöstö koki ilmapiirin olevan välittävä ja saavansa rohkaisua työssään kehittymiseen. Kehityskohteena puolestaan nousi esimerkiksi palautteenanto ja sen riittävyys.

Väittämän “Työpaikallani on välittävä ilmapiiri” tulos oli peräti 4,79. Pynnösen mukaan välittävä ilmapiiri on kivijalka, jonka varaan on hyvä rakentaa tulevaisuutta:

“Visionilla on kova vaatimustaso kaikkeen tekemiseen ja välittävä ilmapiiri mahdollistaa sen, ettei se käy liian kuormittavaksi kenellekään.”

Korkea eNPS-luku on hieno tulos, johon suhtaudutaan kuitenkin realistisesti

Työvire-kyselyssä mitattiin myös henkilöstön eNPS-lukua, joka on lyhenne sanoista Employee Net Promoter Score. Tämä luku selvitetään kysymällä, kuinka todennäköistä on, että työntekijä suosittelisi työnantajaansa ystävälleen tai kollegalleen. Vastausten skaala on 0–10 ja vastaajat jaetaan kolmeen eri ryhmään, jolloin eNPS lasketaan vähentämällä kriitikoiden (vastanneet 0–6) osuus suosittelijoiden (vastanneet 9–10) prosentuaalisesta osuudesta. 

Länsimaisessa työkulttuurissa 20 on hyvä eNPS-luku, yli 20 erinomainen ja yli 40 huipputulos. Vision Infran Työvire-kyselyn tuloksissa eNPS oli 79. 

“Se on älyttömän hieno tulos, josta kaikki saavat olla meillä ylpeitä. Pyritään vaalimaan sitä kaikin keinoin, että meillä olisi tulevaisuudessakin mahdollisimman hyvä eNPS-luku. Todettiin kuitenkin, että vaikea tästä on paremmaksi laittaa, eikä ole realistista asettaa luvun parantumista tavoitteeksikaan”, toteaa Pynnönen.

Työvire-kyselyn tulokset käytiin kokonaisuudessaan läpi koko henkilöstön voimin ja seuraavaksi tarkoituksena on viedä kehittämistoimenpiteet käytännön tasolle, sillä pelkkä tulosten kerääminen ei riitä. Koko Visioncrew tulee olemaan mukana kehittämisessä, jonka on tarkoitus olla konkreettista tekemistä kehityskohteiden parissa.

Työvireen seuraaminen mahdollistaa reagoinnin muuttuviin tilanteisiin

Työvire on keskeisessä roolissa, kun puhutaan henkilöstön hyvinvoinnista ja suhtautumisesta omaan työhön. Työnantajan kiinnostus työntekijöitä ja heidän ajatuksiaan kohtaan vaikuttaa suoraan työvireen tasoon. Visionilla henkilöstö on syksyn aikana otettu konkreettisesti huomioon esimerkiksi suunnatussa osakeannissa, johon lähti lopulta mukaan jokainen visionlainen.

Pynnösen mukaan työvireen seuraaminen on jatkossa järjestelmällinen osa Vision Infran toimintaa. Puolivuosittain toteutettavien kyselyiden on tarkoitus seurata Visioncrew:n työvireen kehittymistä.

“Haluamme, että Vision on hyvä työpaikka ihmisille. Tällaisten kyselyiden tulokset on usein vähän kauniimpia kuin todellisuus, mutta tässä on joka tapauksessa saatu tälle kyselykonseptille lähtötaso, jonka kehittymistä voidaan jatkossa seurata”, kiteyttää Pynnönen.

Pynnösen mukaan on hyvin mahdollista, ettei Työvire-kyselyn tulostaso tule pysymään samanlaisena kasvun tavoittelun lomassa:

“Pitää varautua siihenkin, että tulostaso hieman putoaa tulevaisuudessa, kun tavoitteena on kasvu. Pääasia, että ollaan rehellisiä mittaukselle ja toisillemme eikä pudoteta rukkasia, vaan löydetään keinot, joilla hyvää työvirettä saataisiin pidettyä yllä ja kehitettyä yhdessä.”

Jaa artikkeli

Kaipaatko kokenutta ja rohkeaa kumppania infra-alan hankkeeseen?

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää.

Lue lisää aiheesta