“Tehtiin sitä, missä ollaan hyviä” – Vision Infran vuosi 2023

Ennen katseiden kääntämistä lopullisesti alkaneeseen vuoteen on syytä käydä läpi viime vuosi, joka oli Vision Infralle monellakin tapaa mahdollisuus kehittymiseen.

“Halusimme saada tekemisen meiningin takaisin ja suunnata keskittyminen projekteihin ja niiden hyvään läpivientiin. Kirkkain ajatus oli oikeastaan se, että ihmiset saisivat itsestään irti parhaan mahdollisen suoritustason. Tehtiin sitä, missä ollaan hyviä”, kiteyttää Vision Infran vuoden 2023 tavoitteita työpäällikkö Eetu Mustonen

Mustosen mukaan aktiivinen ote löytyi takaisin vahvaksi osaksi arkea ja Visioncrew keskittyi olennaiseen hyvällä asenteella ja innolla. Keskeisimmät liiketoiminnalliset tavoitteet tilikaudelle olivat ylittää 10 miljoonan euron liikevaihto sekä parantaa tulosta.

“Maaliskuussa päättyvä tilikausi on hieman poikkeuksellinen, koska lähdimme kauteen ilman päätoimista toimitusjohtajaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että asetettuihin tavoitteisiin tullaan pääsemään”, toteaa Mustonen.

Uusia rekryjä ja omistajia – vuoteen mahtui monta merkittävää hetkeä

Vuosi 2023 sisälsi useita merkittäviä hetkiä, joista yksi oli Simo Pynnösen aloittaminen yrityksen toimitusjohtajana kesäkuun alussa. Vision Infra teki myös muita onnistuneita rekryjä organisaation eri tasoille, minkä kautta koko Visioncrew:n osaaminen monipuolistui. Esimerkiksi kahden työnjohtajan vakinaistaminen näytti sen, miten työhön kasvetaan projektien kautta.

“Koko Visioncrew:n osaaminen on kasvanut projektien läpiviennistä, sillä olemme päässeet tekemään entistä monipuolisempia ja haastavampia kohteita”, kiteyttää Mustonen.

Mustosen mukaan syys-marraskuun aikana toteutettu suunnattu osakeanti oli mieleenpainuvimmista hetkistä koko vuonna – Vision sai 11 uutta omistajaa, sillä kaikki vakituiset työntekijät osallistuivat antiin. Henkilöstö on Vision Infran menestyksen avaintekijä ja suunnatun osakeannin ansiosta jokaisella visionlaisella on mahdollisuus rakentaa oman uran ohella myös yrityksen tulevaisuutta.

Visionille myönnettiin myös aiempien RALA-pätevyyksien lisäksi myös RALA-pätevyys putkilinjojen rakentamisesta suunnittelun sisältäen, mikä kuvastaa osaltaan yrityksen toiminnan laatua ja luotettavuutta.

Työntäyteinen vuosi tarjosi haasteita, onnistumista ja oppimista sopivassa suhteessa

Viime vuosi oli Visionille projektien näkökulmasta työntäyteinen, mutta hallittu. Vuosi sisälsi paljon haastavia projekteja, joissa oli tiukkoja laatu- ja aikatauluvaatimuksia. Projektit jakautuivat pohjarakentamiseen, vesihuollon saneerauksiin sekä katu- ja kunnallistekniikan saneeraushankkeisiin.

“Kokonaisuudessaan onnistuimme vuoden projekteissa hyvin. Saimme hyvää palautetta erityisesti aikatauluissa pysymisestä, muutostilanteissa toimimisesta sekä viestinnästä kolmansille osapuolille”, kertoo Mustonen.

Urakat sisältävät aina myös haasteita, joiden ratkomisesta sekä virheistä oppimisesta yritys ja koko henkilöstö kehittyy. Visionin vuoden 2023 konkreettisimmat opit liittyvät työturvallisuuskulttuuriin, jossa tehtiin vuoden aikana muutos ennakoivampaan malliin. Työturvallisuuskulttuurin haasteet ovat johtuneet suureksi osin siitä, että ajattelu on keskittynyt vain tilaajan asettamiin turvallisuusvaatimuksiin.

“Opimme, että teemme turvallisuustoimenpiteitä itseämme ja työmaan etenemistä varten eikä vain tilaajia varten. Toimenpiteet on sidottu yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, mittareihin ja seurantaan ja niihin on sidottu myös palkitseminen. Ollaan pystytty kääntämään koko ajattelua niin, että toimenpiteiden ansiosta pystymme katsomaan työmailla eteenpäin ja ennakoimaan turvallisuuteen liittyviä haasteita”, kuvailee Mustonen.

Vuosi 2024 startataan optimistisesti

Nyt, kun vuosi 2023 on suurimmilta osin paketoitu, on aika suunnata katse alkaneeseen vuoteen, johon Vision Infra lähtee hyvällä asenteella.

“Lähdetään rakentamaan tätä vuotta optimistisesti ja itsevarmasti hyvän muutosten vuoden jälkeen. Tästä on hyvä lähteä myös haastamaan itseämme ja hakemaan niin sanottua normaalia hyvää vuotta uuden johdon alaisuudessa. Viime kesänä aloittanut toimitusjohtaja Simo on ehtinyt päästä hyvin matkaan mukaan ja sitä kautta myös johtamistapoihin on tullut muutoksia, jotka tulevat olemaan mukana tänä vuonna”, tiivistää Mustonen ajatuksiaan vuodelle 2024.

Jaa artikkeli

Kaipaatko kokenutta ja rohkeaa kumppania infra-alan hankkeeseen?

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää.

Lue lisää aiheesta