RALA-sertifiointi määrittää infra-alan standardeja

RALA on merkittävässä roolissa määrittämässä koko rakennusalan standardeja ja työn laatua. Vision Infralle RALA-arviointiraportti antaa tärkeää tietoa yrityksen kehittymisestä.

Rakentamisen Laatu RALA ry edistää osaltaan rakennusalan läpinäkyvyyttä ja reilua kilpailuttamista sekä jakaa ratkaisuja rakentamisen laatuun. RALA-sertifioinnit kertovat sekä yrityksen laadusta että luotettavuudesta ja vuosittainen auditointi auttaa yritystä kehittämään toimintaansa.

“RALA määrittää vahvasti infra-alan standardeja. Jos meillä ei ole tiettyjä pätevyyksiä tai sertifiointeja, syntyy pullonkaula tietynlaisiin projekteihin. RALA-pätevyydet ja RALA-laatu ovat meille arvokkaita, sillä ne ohjaavat jatkuvaan kehittämiseen ja laadukkaaseen työhön”, kuvailee Vision Infran toimitusjohtaja Simo Pynnönen.

RALA myöntää pätevyyksiä tehtyjen hankkeiden perusteella – referenssit antavat urakointipätevyyden hankkeisiin. Vision Infra sai joulukuussa 2023 jälleen RALA-pätevyyksiä, joista erityisen merkittävä on pääurakointipätevyys putkilinjojen rakentamiseen sisältäen suunnittelun.

“Pääurakointipätevyys putkilinjojen rakentamiseen sisältäen suunnittelun on yritystasolla tärkeä asia ja osoitus siitä, että olemme pystyneet kehittämään omaa toimintaamme oikeaan suuntaan”, toteaa Pynnönen.

RALA-arviointiraportti sisälsi runsaasti positiivista palautetta

RALA-sertifiointi tapahtuu auditoinnin kautta. Auditointi perustuu sekä yrityksen tavoitteisiin että RALAn arviointiperusteisiin.

RALA-sertifioinnin arviointiperusteiden aihealueet ovat:

  •  johtaminen ja kehittäminen
  •  resurssit
  •  tarjous-, sopimus- ja hankintatoiminta
  •  projektitoiminta.

Pynnösen mukaan Vision sai paljon positiivista palautetta joulukuun 2023 RALA-laadun arviointiraportissa:

“Positiivista palautetta oli runsaasti. Meiltä auditoinnissa mukana oli myös ensikertalaisia, jotka pystyivät hienosti kertomaan omista kohteistaan jännittävässä tilanteessa ja vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin.”

Arviointiraportissa Visionin vahvuuksiksi nostettiin muun muassa strategisen ajattelun kehittäminen sekä tavoitteiden kirkastaminen yhdessä henkilöstön kanssa. Yhteenvedossa mainittiin myös tuloskauden aikana tehdyt rekrytoinnit, jotka tuovat edelleen uusia mahdollisuuksia asiakkaiden parhaaksi toimimiseen.

Auditointiraportin yhteenvedossa Visionia kuvailtiin myös näin:

“Nopeasti kasvanut ja projekteissaan hyvän fokuksen omaava yritys, jolla on hyvät mahdollisuudet uudistaa alan menettelytapoja ilman vanhaa painolastia.”

“On hienoa, että saimme auditoinnin kautta hyvää palautetta asioista, joita teemme oikein. Tässä yhteydessä pitää kuitenkin muistaa, että emme tee näitä asioita vain RALAa varten, vaan itsemme takia”, Pynnönen kiteyttää.

Todenmukaisessa tilanteessa tehty auditointi nostaa esiin myös kehityskohteet

RALA-arviointiraporttiin kirjataan myös kehityskohteet, joista yksi oli Vision Infran kohdalla laatukäsikirjassa määriteltyjen asioiden viemiseen vahvemmin toiminnan tasolle. Auditoinnissa nousi esiin myös kaksi poikkeamaa.

“Auditoinnissa kuuluu löytyä poikkeamia ja kehitettäviä asioita. Niistä on meille hyötyä, koska auditoinnin kautta löydetään ammattilaisen silmin ne asiat, jotka voitaisiin tehdä paremmin”, kertoo Pynnönen.

Koska RALA-auditointi on vuosittain toistuvaa, ohjaa se myös kehityskohteisiin keskittymistä jatkuvaksi toiminnaksi. 

“Yrityksen pitäisi olla aina auditoitavassa kunnossa. Jos nurkat siivotaan kaksi viikkoa ennen auditointia ja kaikki näyttää paperilla hyvältä, niin se ei vie yrityksen avainprosesseja todellisuudessa eteenpäin. Auditoinnin tarkoitus on, että myös kehitettäviä asioita löytyy. Näissä asioissa on edettävä pala kerrallaan, sillä kaikkea ei voida ratkaista vuodessa”, Pynnönen muistuttaa.

Jaa artikkeli

Kaipaatko kokenutta ja rohkeaa kumppania infra-alan hankkeeseen?

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää.

Lue lisää aiheesta