admin

Työmaakymppi on työnjohdon luottopelaaja

Infra-asentajat tunnetaan Vision Infran arjessa myös työmaakymppeinä. Työmaakympit toimivat työnjohdon luottopelaajina, ovat vahva osa työmaa-arkea ja vaikuttavat positiivisesti urakoiden lopputuloksiin. Vision Infran toimintamalli pohjautuu vahvaan läsnäoloon työmailla. Urakkakohtaiset tiimit varmistavat, että työmaat edistyvät suunnitelman mukaan ja valmistuvat ajallaan. Työnjohdon lisäksi Visionin työmailla on mukana usein myös infra-asentaja eli työmaakymppi, joka osallistuu työn tekemiseen yhdessä aliurakoitsijoiden …

Työmaakymppi on työnjohdon luottopelaaja Read More »

RALA-sertifiointi määrittää infra-alan standardeja

RALA on merkittävässä roolissa määrittämässä koko rakennusalan standardeja ja työn laatua. Vision Infralle RALA-arviointiraportti antaa tärkeää tietoa yrityksen kehittymisestä. Rakentamisen Laatu RALA ry edistää osaltaan rakennusalan läpinäkyvyyttä ja reilua kilpailuttamista sekä jakaa ratkaisuja rakentamisen laatuun. RALA-sertifioinnit kertovat sekä yrityksen laadusta että luotettavuudesta ja vuosittainen auditointi auttaa yritystä kehittämään toimintaansa. “RALA määrittää vahvasti infra-alan standardeja. Jos …

RALA-sertifiointi määrittää infra-alan standardeja Read More »

“Tehtiin sitä, missä ollaan hyviä” – Vision Infran vuosi 2023

Ennen katseiden kääntämistä lopullisesti alkaneeseen vuoteen on syytä käydä läpi viime vuosi, joka oli Vision Infralle monellakin tapaa mahdollisuus kehittymiseen. “Halusimme saada tekemisen meiningin takaisin ja suunnata keskittyminen projekteihin ja niiden hyvään läpivientiin. Kirkkain ajatus oli oikeastaan se, että ihmiset saisivat itsestään irti parhaan mahdollisen suoritustason. Tehtiin sitä, missä ollaan hyviä”, kiteyttää Vision Infran vuoden …

“Tehtiin sitä, missä ollaan hyviä” – Vision Infran vuosi 2023 Read More »

Välittävä työilmapiiri on kivijalka kasvun rakentamiselle

Vision Infran henkilöstölle toteutettu Työvire-kyselyn tulokset sisälsivät hienoja lukuja, mutta myös hyviä nostoja kehityskohteista.  Motivoitunut ja osaava henkilöstö on kaiken keskiössä Vision Infran nykyhetkessä sekä tulevaisuudessa. Siksi on merkittävää, että henkilöstön työvirettä ja työyhteisön hyvinvointia seurataan, koska tällöin mahdollisiin ongelmakohtiin pystytään tarttumaan ja tiedetään, mitä osa-alueita on tarpeellista kehittää. Vision Infran henkilöstö vastasi marraskuussa Työvire-kyselyyn, …

Välittävä työilmapiiri on kivijalka kasvun rakentamiselle Read More »

Tulevaisuus rakennetaan yhdessä – Vision Infra sai 11 uutta omistajaa

Henkilöstö on Vision Infran tärkein voimavara, joka on tunnistettu yrityksen perustamisesta lähtien. Työntekijöille haluttiin tarjota suunnatun osakeannin muodossa mahdollisuus omistaa osuus yrityksestä, jonka eteen he tekevät joka päivä töitä. Ei ole liioiteltua todeta, että henkilöstö on Vision Infran merkittävin valtti ja menestymisen avaintekijä. Hyvä yhteishenki ja halu pyrkiä yhdessä eteenpäin on tunnistettu yrityksessä jo kauan, …

Tulevaisuus rakennetaan yhdessä – Vision Infra sai 11 uutta omistajaa Read More »