admin

Johtoryhmätön Vision Infra – “Ei ole vielä kertaakaan ollut ikävä johtoryhmätyöskentelyä”

Arki johtoryhmätyöskentelystä luopumisen jälkeen on asettanut koko Visioncrew:lle vaatimuksia, mutta myös avannut mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja tuoda omaa ääntään entistä paremmin kuuluviin. “Ihan eka ajatus oli, että tää on pelkkä PR-temppu ja tässä on jokin koira haudattuna. En osannut aluksi ajatella, että siinä on uutta näkökulmaa tälle alalle, mutta olin ihan väärässä. Nyt uskon, että […]

Johtoryhmätön Vision Infra – “Ei ole vielä kertaakaan ollut ikävä johtoryhmätyöskentelyä” Read More »

Uutta tekemisen kulttuuria infra-alalle

Vision Infra oli mukana toukokuun lopussa Tampereella järjestetyssä infra-alan tulevaisuuden ammattilaisille suunnatussa perehdytyspäivässä. Yhteisperehdytyksellä haluttiin edistää vuoropuhelua ja ymmärrystä hankkeen eri osapuolten välillä. Mitä paremmin infra-alan toimijat ymmärtävät toisiaan, sen menestyksekkäämpiä urakoita on mahdollista viedä maaliin. Tämä ymmärrys saavutetaan vain avaamalla urakan sisältämät roolit sekä asiat, jotka ovat tärkeimpiä jokaisessa roolissa onnistumisen kannalta.  Perehdytyspäivän yhtenä

Uutta tekemisen kulttuuria infra-alalle Read More »

Hankekausi 2024 starttaa – on aika vapauttaa Visioncrew luontoon

Maan sulaminen kevään myötä tarkoittaa Vision Infran vuosikellossa aktiivisen hankekauden alkamista. Talven ajan parin hankkeen pyörittämisen ohella enimmäkseen toimistolla laskentaa ja muuta urakkavalmistelua tehnyt Visioncrew on valmiina alkavaan kauteen. Työ infra-alalla Suomessa on kausiluontoista, minkä vuoksi myös Visionin tiimi käy vuoden aikana läpi koko tunneskaalan: aktiivisen hankekauden päättyminen talveen jättää jälkeensä tyhjiön, vaikka samaan aikaan

Hankekausi 2024 starttaa – on aika vapauttaa Visioncrew luontoon Read More »

Aika uudistaa totuttuja käytänteitä – Vision Infra luopuu johtoryhmätyöskentelystä

Vision Infra kasvoi ulos johtoryhmätyöskentelystä ja siihen pohjautuvasta ajatusmallista. Muutos antaa tilaa uudelle, mutta tuo päätöksentekoon myös erilaista vastuuta. Vision Infran alkuvuosi alkoi muutoksella, kun johtoryhmätyöskentelystä päätettiin luopua. Päätöksen takana on Visionin toimitusjohtaja Simo Pynnönen. “Johtoryhmätyöskentelyn ajatusmalli ei toiminut Visionin yritys- ja johtamiskulttuurissa. Ei ollut kyse siitä, ettei johtoryhmässämme olisi ollut oikea osaaminen ja sitoutuminen,

Aika uudistaa totuttuja käytänteitä – Vision Infra luopuu johtoryhmätyöskentelystä Read More »

Työmaakymppi on työnjohdon luottopelaaja

Infra-asentajat tunnetaan Vision Infran arjessa myös työmaakymppeinä. Työmaakympit toimivat työnjohdon luottopelaajina, ovat vahva osa työmaa-arkea ja vaikuttavat positiivisesti urakoiden lopputuloksiin. Vision Infran toimintamalli pohjautuu vahvaan läsnäoloon työmailla. Urakkakohtaiset tiimit varmistavat, että työmaat edistyvät suunnitelman mukaan ja valmistuvat ajallaan. Työnjohdon lisäksi Visionin työmailla on mukana usein myös infra-asentaja eli työmaakymppi, joka osallistuu työn tekemiseen yhdessä aliurakoitsijoiden

Työmaakymppi on työnjohdon luottopelaaja Read More »

RALA-sertifiointi määrittää infra-alan standardeja

RALA on merkittävässä roolissa määrittämässä koko rakennusalan standardeja ja työn laatua. Vision Infralle RALA-arviointiraportti antaa tärkeää tietoa yrityksen kehittymisestä. Rakentamisen Laatu RALA ry edistää osaltaan rakennusalan läpinäkyvyyttä ja reilua kilpailuttamista sekä jakaa ratkaisuja rakentamisen laatuun. RALA-sertifioinnit kertovat sekä yrityksen laadusta että luotettavuudesta ja vuosittainen auditointi auttaa yritystä kehittämään toimintaansa. “RALA määrittää vahvasti infra-alan standardeja. Jos

RALA-sertifiointi määrittää infra-alan standardeja Read More »

“Tehtiin sitä, missä ollaan hyviä” – Vision Infran vuosi 2023

Ennen katseiden kääntämistä lopullisesti alkaneeseen vuoteen on syytä käydä läpi viime vuosi, joka oli Vision Infralle monellakin tapaa mahdollisuus kehittymiseen. “Halusimme saada tekemisen meiningin takaisin ja suunnata keskittyminen projekteihin ja niiden hyvään läpivientiin. Kirkkain ajatus oli oikeastaan se, että ihmiset saisivat itsestään irti parhaan mahdollisen suoritustason. Tehtiin sitä, missä ollaan hyviä”, kiteyttää Vision Infran vuoden

“Tehtiin sitä, missä ollaan hyviä” – Vision Infran vuosi 2023 Read More »

Välittävä työilmapiiri on kivijalka kasvun rakentamiselle

Vision Infran henkilöstölle toteutettu Työvire-kyselyn tulokset sisälsivät hienoja lukuja, mutta myös hyviä nostoja kehityskohteista.  Motivoitunut ja osaava henkilöstö on kaiken keskiössä Vision Infran nykyhetkessä sekä tulevaisuudessa. Siksi on merkittävää, että henkilöstön työvirettä ja työyhteisön hyvinvointia seurataan, koska tällöin mahdollisiin ongelmakohtiin pystytään tarttumaan ja tiedetään, mitä osa-alueita on tarpeellista kehittää. Vision Infran henkilöstö vastasi marraskuussa Työvire-kyselyyn,

Välittävä työilmapiiri on kivijalka kasvun rakentamiselle Read More »

Tulevaisuus rakennetaan yhdessä – Vision Infra sai 11 uutta omistajaa

Henkilöstö on Vision Infran tärkein voimavara, joka on tunnistettu yrityksen perustamisesta lähtien. Työntekijöille haluttiin tarjota suunnatun osakeannin muodossa mahdollisuus omistaa osuus yrityksestä, jonka eteen he tekevät joka päivä töitä. Ei ole liioiteltua todeta, että henkilöstö on Vision Infran merkittävin valtti ja menestymisen avaintekijä. Hyvä yhteishenki ja halu pyrkiä yhdessä eteenpäin on tunnistettu yrityksessä jo kauan,

Tulevaisuus rakennetaan yhdessä – Vision Infra sai 11 uutta omistajaa Read More »